Priser

Alle typer af oversættelser og tolkning

Priser kan variere – alt kommer an på sværhedsgrad og konsistensen af teksten.

Afse tilstrækkelig tid til oversættelsen. Hasteoversættelser koster mere.

Vores priser er i overensstemmelse med vejledende retningslinjer for honorering af translatører og tolke inden for Justitsministeriets område (link: www.retsinformation.dk).

For virksomheder som samarbejder med vores oversættelsesbureau, tilbyder vi mængderabatter.

Genpart af oversættelsen koster 50% af oversættelses pris.

Vi beregner og aftaler altid prisen efter vi har modtaget teksten. Send din tekst til oversættelse til: mail@stanislaw.dk og få tilbud på din opgave!

Prisen for en god oversættelse overstiger aldrig omkostningerne ved en dårlig!